Víte, co Vás zachrání před slabomyslností? Velice málo. Malé množství jódu o ceně pěti centů ve Vaší štítné žláze.
Dale Carnegie

Regenirujte vlastní hormonální systém

Jód koncentrát

Objednat Jód koncentrát

Problém deficitu jódu. Přehled a způsoby řešení

Problém, týkající se deficitu jódu známe již dávno. První vědecký popis strumy a s ní spojeného kretenismu je nalezen v Encyklopedii Denise Diderota (1754). Sotva se najde člověk, který o tomto problému neslyšel.

Objektivní a reálná hrozba deficitu jódu není nikde a nikým objasňována a laik nemá dostatečné znalosti a informace
O tomto problému se pravidelně zmiňují v tisku a v televizi. Možnosti řešení tohoto problému se pravidelně projednávají na různých mezinárodních konferencích a sympoziích vědci prakticky celého světa. Vlády různých států včetně ČR pravidelně přijímají a schvalují různé programy ohledně odstranění deficitu jódu, které - pokud nezůstanou pouze na papíře - úspěšně ztichnou kvůli své vysoké ceně a malé efektivnosti.

Existující léky a preventivní metody daný problém vyřešit nemohou. Za prvé kvůli jeho globálnosti, za druhé kvůli malé efektivitě a častokrát i nevhodnosti pro lidi, kteří trpí nemocemi způsobenými nedostatkem jódu. Kvůli vedlejším účinkům, způsobeným léky a preventivními metodami, mnohokrát vzniká ještě horší onemocnění s ještě vážnějšími následky.

To je únava, malátnost, zhoršení paměti a poruchy soustředění, snížení IQ, deprese, nachlazení, padání vlasů, vrstevnatost nehtů, dlouhotrvající hojení pokožky, změna hmotnosti (tloustnutí) apod.

Zároveň objektivní a reálná hrozba deficitu jódu není nikde a nikým objasňována a laik nemá dostatečné znalosti a informace, aby měl plnohodnotné a pravdivé představy o měřítku problému deficitu jódu a o negativních následcích, které tento problém přináší lidstvu.

Pro každého z nás problém nedostatku jódu přináší především každodenní potíže, které jsou způsobeny narušením funkce štítné žlázy v důsledku deficitu jódu v organismu. To je únava, malátnost, zhoršení paměti a poruchy soustředění, snížení IQ, deprese, nachlazení, padání vlasů, vrstevnatost nehtů, dlouhotrvající hojení pokožky, změna hmotnosti(tloustnutí) apod.

Ve skutečnosti je seznam nemocí a poruch velice dlouhý. Zastavíme se u něj později. Nyní je důležité pochopit, jak vzniká deficit jódu, jak se to projevuje na funkci štítné žlázy a jaké důsledky to přináší.