Víte, co Vás zachrání před slabomyslností? Velice málo. Malé množství jódu o ceně pěti centů ve Vaší štítné žláze.
Dale Carnegie

Regenirujte vlastní hormonální systém

Jód koncentrát

Objednat Jód koncentrát

Řešení je zde

Dnes již můžeme mluvit o výrobku, který je schopen vyřešit problém deficitu jódu. V důsledku mnohaletého, pracného úsilí ukrajinského vědce, akademika Technologické akademie Vasilije Nikolajeviče Melničenko byla vyvinuta metoda získání stálého a aktivního koncentrovaného vodného roztoku jódu.

Dnes již můžeme mluvit o výrobku, který je schopen vyřešit problém deficitu jódu

Je to unikátní preparát nemající ve světě obdoby. Představuje potravinový doplněk v podobě vodného roztoku nasyceného biologicky aktivním jódem (s koncentrací jódu 10-40mg/dm3) a může se přidávat do potravin, aniž by měnil jejich barvu či vůni. Je stabilní při tepelném zpracování a protože má stabilizační vlastnosti, prodlužuje trvanlivost potravin.

Metoda, technologie a zařízení pro výrobu JK jsou chráněny mezinárodním patentem.

Výjimečnost Jód koncentrátu (JK) spočívá v tom, že obsahuje nepatrné množství molekulárního jódu, který určuje charakteristický jódový pach výrobku. Samotný JK je vodný komplex sloučenin jódu.

Voda a jód se účastní prakticky všech životně důležitých procesů v lidském organismu a spotřeba jódu je závislá na zatěžování organismu. Jód reguluje teplotní režim v organismu spolu s vodou, přesněji s procesem recirkulace a vypařování vody. Proto jeho spotřeba musí být vyvážená podle potřeby organismu. Tuto úlohu lze vyřešit pouze užíváním jódu v kombinaci s vodou. Důležité také je, že se přebytečný jód vylučuje pouze vodou (močí).

Voda a jód – to je jediná správná přírodní kombinace

Voda a jód – to je jediná správná přírodní kombinace (potvrzuje to i chemické složení světového oceánu), která ukázala a potvrdila svůj pozitivní účinek nejen v potravinářské výrobě, ale také v rostlinné a živočišné výrobě. Je to způsobeno tím, že vzájemné působení vody a jódu vede k realizaci známých vlastností vody, které spočívají ve vytváření asociantů (tekutých krystalů) vody, vyznačujících se biologickou aktivitou.

Odlišnost Jód koncentrátu od jiných široce využívaných sloučenin jódu spočívá v tom, že v soustavě "iont jódu – voda" při klasické situaci s jodidem nebo s jodičnanem vznikají asocianty se slabými vodíkovými vazbami (zásadní schéma):

ale v JK se silnými kyslíkovými vazbami:

Tohle vysvětluje jeho vysokou biologickou aktivitu, stabilitu při skladování a tepelném zpracování, což potvrzují výzkumy provedené v Institutu für Lebensmitteluntersuchung und-forschung Lebensmittelchemiker W.Hollert (ILF-W.Hollert-Mexikoring 13m – 22297 Hamburg, SRN).

JK se slučuje s jakýmkoliv organickým produktem bez jeho odtržení, při jeho užívání nedochází k přesycení organismu jódem a nezpůsobuje hypertyreózu

V jedné ze škol během 12 měsíců byl proveden průzkum, který ukázal, že přidáním přípravků s obsahem jódu do výživy dětí bylo dosáhnuto následujících pozitivních výsledků:
a) o 30% se zlepšily výsledky jimi vyplňovaných testů,
b) 2,2krát se zlepšilo osvojování nové látky,
c) 2 krát se snížil počet dětí s onemocněním štítné žlázy,
d) 4,8 krát se zvýšil počet dětí s dobrým zdravotním stavem.

Jód koncentrát se užívá i při fyzioterapeutických procedurách pro léčbu různých vážných nemocí.

Kromě toho má JK radioprotektivní vlastnosti, což je velice důležité v dnešní ekologické situaci a při radioterapii.

Díky své vysoké biologické aktivitě a stabilitě se JK slučuje s jakýmkoliv organickým produktem bez jeho odtržení, při jeho užívání nedochází k přesycení organismu jódem a nezpůsobuje hypertyreózu.

Díky svým univerzálním vlastnostem se JK používá v různých oblastech, například:

- jako potravní doplněk,
- jako surovina pro výrobu jódem obohacených alkoholických a nealkoholických nápojů a minerální vody,
- jako surovina pro výrobu jódem obohacených mléčných a pekárenských výrobků,
- jako surovina pro výrobu jódem obohacených kosmetických přípravků,
- jako surovina pro farmaceutické výrobky,
- v živočišné výrobě, chovu drůbeže,
- jako surovina pro výrobu hnojiv pro jejich následující využití v zemědělství.

Dnes našel JK využití v různých odvětvích v Maďarsku, Austrálii, Číně, Polsku, Litvě, Rusku, Bělorusku, na Novém Zélandu, na Ukrajině a v dalších státech, což svědčí o kvalitě a vysoké efektivnosti tohoto produktu.

Do České republiky se JK dováží z Litvy.
Uvedení JK na trh v České republice bylo provedeno v souladu s legislativou ČR (HEM-350-13.6.05/20958).
Výhradním dovozcem JK do ČR je společnost J.M.M.INTERNATIONAL s.r.o.