Víte, co Vás zachrání před slabomyslností? Velice málo. Malé množství jódu o ceně pěti centů ve Vaší štítné žláze.
Dale Carnegie

Regenirujte vlastní hormonální systém

Jód koncentrát

Objednat Jód koncentrát

Kde brát jód

Je jasné, že jód je stejně nezbytný pro existenci života jako vzduch a voda. Za celý život člověk potřebuje tak malé množství jódu – pouze jednu čajovou lžičku! Při dnešní úrovni farmaceutické výroby by se zdálo, že se tento problém vyřeší snadno – dojdeme si do lékárny, koupíme si jódoobsahující přípravek, vypijeme jednu čajovou lžičku a klidně žijeme dál. Ale problém je v tom, že se to tak snadno bohužel vyřešit nedá.

Tajemství dobré pracující štítné žlázy je v tom, že musí být pravidelný přísun jódu v malém množství během celého života člověka.

Tajemství dobré pracující štítné žlázy je v tom, že musí být pravidelný přísun jódu v malém množství během celého života člověka

Kromě toho organismus nanejvýš negativně reaguje na jakékoliv koncentrované působení a odpovídá různými poruchami, selháním, vedlejšími účinky.
Jód, který obsahují farmaceutické přípravky se většinou nachází v různých sloučeninách a pro jeho vstřebávání musí organismus vykonat dodatečnou práci s podstatným energetickým vynaložením.

Mezinárodní praxe v provádění preventivních opatření svědčí o tom, že užití pravidelné preventivní dávky jódu (v podobě jodidů a jodičnanů draslíku) neodpovídající potřebě organismu, je jednou z příčin nežádoucích vedlejších účinků jódových přípravků – hypertyreózy stimulované jódem.

Hypertyreóza – tyreotoxikóza – vzniká při užívání jódu v množství větším než obvykle, zejména na pozadí nízkého výchozího užívání jódu, zvlášť při výskytu uzlů v štítné žláze. Důsledky, především pro starší lidi, mohou být smrtelné a léčení náročné a dlouhodobé. Hypertyreóza je jedním z jododeficitních onemocnění. Nelze ji považovat za kontraindikaci k provedení preventivních opatření.

Do živého organismu se jód má dostávat přirozenou cestou – se stravou, vodou a vzduchem. Hlavním zdrojem jódu jsou potraviny rostlinného a živočišného původu. Avšak nerozumná činnost člověka vede k narušení ekologické rovnováhy, v důsledku čehož se výrazně snížil obsah jódu v okolním prostředí. Jenže pokud je obsah jódu v povrchových vodách a půdě malý, pak i koncentrace jódu v rostlinách a živočiších bude malá. Důsledkem je deficit jódu.

V různých biochemických regionech se obsah jódu v jídelníčku liší.

V půdách a rostlinách většiny biochemických zón (pouštní, horské, nečernozemní), kam lze zařadit všechny státy východní a střední Evropy, je jód obsažen v nedostatečném množství a není vyvážen jinými mikroelementy. Kromě toho se situace zhoršila havárií jaderné elektrárny v Černobylu, proto provedení jodopreventivních opatření v těchto oblastech je nanejvýš aktuální.

Do živého organismu se jód má dostávat přirozenou cestou – se stravou, vodou a vzduchem

Nejjednodušším a nejstarším způsobem prevence nedostatku jódu je použití jodované soli. Ve světě se sůl joduje od roku 1920. Je to prakticky jediný způsob prevence deficitu jódu dostupný v dnešní době pro širokou veřejnost. Avšak jodovaná sůl má řadu vážných nedostatků:

  • — při tepelném zpracování, například přípravě jídel se určité množství jódu ztrácí,
  • — přebytek soli je pro organismus škodlivý a při některých nemocech je sůl dokonce kontraindikována,
  • — aby se jód z chemické sloučeniny dostal do krve, musí organismus člověka vynaložit dodatečné úsilí,
  • — jódovanou sůl, jako ostatně sůl vůbec, je třeba používat v rozumné míře, a to vzhledem k obsahu sodíku, na který se váže voda a zvyšuje se tak krevní tlak.

Jelikož se jodovaná sůl získává přidáním jodičnanů draselného v množství 25-35 g na 1t soli je jedním důležitým nedostatkem, který má jodovaná sůl, nerovnoměrné rozdělení malého množství komponentů obsahujících jód v celkovém objemu.

Kromě toho je tu ještě jedno ale. Jodičnan draselný je silné okysličovadlo, které ve směsi s organickými látkami může vést k jejich nevratné oxidaci a chemické modifikaci s vytvářením látek s neurčitými chemickými vlastnostmi.

Jeho použití pro jodování je chemicky neopodstatněné, protože se při jeho rozpuštění nevznikají ionty jódu. Pokud se pozorně podíváme na chemické vlastnosti, tak si všimneme, že rozklad jodičnanu na kyslík a jodid draslíku probíhá při velmi vysoké teplotě. Je možný rozklad dané látky v organismu člověka působením enzymů. Avšak silné oxidační vlastnosti jodičnanu draselného ničí enzymové fermentativní systémy a způsobují vznik superoxidového radikálu, který je silným regulátorem metabolických procesů v organismu. Daný radikál ve vysokých koncentracích může otočit oxidačně redukční procesy v organismu směrem k zesílení oxidačních reakcí. To může vést k překysličování a k nevratným změnám procesů syntézy a rychlé spotřebě důležitých látek bez jejich další obnovy.

Zkušenosti z provádění preventivních opatření s využitím jodované soli ukazují, že její nadměrné užití může vést ke vzniku hypertyreózy, ? které už bylo zmíněno a zvýšení počtu nemocných hypertyreózou po zavedení prevence deficitu jódu mezi obyvateli jododeficitních regiónů ukazují na nutnost přezkoumání problému.

Jak je vidět z výše uvedeného, v současnosti ve světě neexistuje jednoznačné řešení problému deficitu jódu. Ne náhodou se po dobu již 200 let vědci celého světa snaží najít řešení tohoto problému. Vždyť tohle řešení má obrovský význam pro každého z nás.